Sunday, 25/09/2022 - 13:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH NGỌC MỸ

51 xuất quà đã được Trường Tiểu học Ngọc Mỹ trao tặng cho các em là học sinh khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn neo đơn , học sinh bị ảnh hưởng nặng nề của Covid-19 do Hội đồng niên 1983 - Thôn Ngọc Than tặng.